Om oss

Østheim barnehage er en privat én-avdelings barnehage på Jar – vis-a-vis Grav barneskole. Barnehagen er foreldreeid, organisert som en ideell forening og godkjent for 30 barn i alderen 2-6 år.

”Jeg anbefaler Østheim veldig mye. De er skikkelig greie der, og nå har de til og med fått egen kunstgressfotballbane!”   

 [Oskar, 8 år, tidligere Østheim-barn]

Les mer om de ansatte!

At barna er fremtiden, det vet vi jo

Men egentlig er det ikke sant. I fremtiden er de jo ikke lenger barn. Da er de ungdom, voksne eller gamle de også – med lån i banken og bekymringsrynker i pannen.

Barna er nåtiden. Det er nå de lurer på hvordan stjernene henger fast på himmelen og det er nå de synes blåbær er godt siden det smaker syltetøy inni.

Barna er her nå – og de kommer aldri tilbake. Det er nå vi må se dem, glede oss over dem, være sammen med dem og bidra med det vi kan for at de skal vokse opp på best mulig måte. Enten de blir presidenter eller ei.

Verdiene våre

Om visjonen er fyrtårnet vi styrer mot, er verdiene de som hjelper oss å navigere og ta valg underveis. I Østheim Barnehage er tre begreper viktigere enn alle andre når det handler om hvordan vi skal være.

I Østheim skal vi være:

100% tilstede!
Vi mennesker er litt som planter, vi blomstrer mest når vi får næring – i kraft av oppmerksomhet, blikk og ord. I Østheim er vi opptatt av at vi faktisk ER der vi er. At vi er våkent tilstede og ser hvert enkelt barn for det de gjør, sier og er.

Lekende lette!
Vi er så heldige at vi jobber i en barnehage. Tjoho, det er lov å leke! I Østheim er humor, glede og latter en viktig og nødvendig del av hverdagen. Og det skal være lov, for både små og store, å være og tenke litt annerledes.

Klinkende klare!
Ingen blir lykkelige av kaos og anarki. Vi er opptatt av at det finnes klare regler og en tydelig struktur for hvordan vi har det i Østheim. Og at vi er tydelige, ærlige og klare i vår kommunikasjon – mot barna, mot hverandre og overfor foreldrene. (Og oppfordrer foreldrene til å være det samme.) Det er bedre å si ifra om noe som plager oss enn å la det vokse.

Reggio Emilia

I Østheim er vi inspirerte av den såkalte Reggio Emilia-filosofien. Dette er en pedagogikk som legger stor vekt på barnets medbestemmelse og aktive deltagelse i sin egen utvikling. For oss er det viktigere å stille barna gode spørsmål og stimulere til nysgjerrighet enn å alltid presentere ferdige svar. Gjennom prosjektarbeid forsøker vi å levendegjøre læringen, med ekstra vekt på estetiske og kreative fag – som tegning, formarbeid, musikk og skuespill.

Prosjektene går over lang tid, slik at barna kan fordype seg i temaet og bli fortrolige med det. I prosjektet “Norsk kulturarv” fokuserte vi på eventyret “Askeladden og de gode hjelperne” over et helt år før det hele endte i en fantastisk forestilling der barna selv hadde laget kostymer og kulisser og selv vært med på å dramatisere fortellingen. De gikk så opp i eventyret at noen begynte å spise gråstein på tur…

I prosjektet “Verden gjennom kunst” brukte vi mye tid på Frankrike, vi hadde snegler til lunsj og brukte sneglehusene etterpå når barna skulle forsøke å male “Sneglen” av Matisse. De har også malt seg gjennom Munch, Monet, Vebjørn Sands pingviner og mange flere. Barnas kunst henges alltid opp på veggen fra første til siste forsøk, slik at både de og vi kan se progresjonen.

Det å jobbe med langvarige prosjekter gir både oss, barna og foreldrene en rød tråd i hverdagen – og er både utfordrende og inspirerende.

Les mer om Reggio Emilia her. 

“Gjennom pedagogisk dokumentasjon har vi mulighet til å se barnet på nytt – om og om igjen – og vi gjør oss synlige for oss selv”

– Hillevi Lenz Taguchi

“Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man”

– Loris Malaguzzi