Dokumenter

Årsplan 2019-2020

Velkommen til Østheim barnehage!

I arbeidet med årsplanen tar vi utgangspunkt i:

 • Rammeplan for barnehager
 • Lov om barnehager
 • Ny formålsparagraf av 2010
 • Bærum kommunes egne satsingsområder “ sats tidlig – land trygt” (nytt av 2010)
 • I tillegg til dette tar vi hensyn til:
 • Barnehagens visjon og verdier
 • Barnas og foreldrenes ønsker om hva barnehageåret bør inneholde
 • Vår pedagogiske refleksjon fra forrige årsplan og barnehageår
 • Nye rammebetingelser

Årsplanen er utarbeidet for å dekke følgende formål:

 • Aktivt redskap for oss som arbeider i barnehagen
 • Informasjon og inspirasjon til foreldre
 • Pedagogisk rapport til vårt tilsynsorgan, Bærum kommune

Vi har gode erfaringer i å jobbe med prosjekter og med god inspirasjon fra Reggio Emilia, skal vi oppfordre barna til å bli nysgjerrige og utforske spennende fenomener omkring seg. Barna skal bli glade i å lære og vi skal ved hjelp av gode spørsmål utfordre dem til å tenke på hvorfor ting er som de er.

Ut fra denne planen kan vi vurdere vårt arbeid og se om vi har nådd målene vi har satt oss. Planen viser også hvordan vi jobber og hva vi står for i Østheim barnehage.

Årsplanen leveres ut med forbehold om endringer.

God lesning!

Med vennlig hilsen

Alle oss i Østheim barnehage

Dokumenter

Årsplan med årshjul 2019 -2020 Handlingsplan mot mobbing Vedtekter av 28. februar 2017
1780-adobe-pdf-logo 1780-adobe-pdf-logo